Bông, băng, gạc

mỗi trang
Bông y tế cắt Bảo Thạch

Bông y tế cắt Bảo Thạch

Bông y tế cắt 3m x 3cm, 6cm x 6cm (Cần đặt hàng trước)

120,000 đ
MUA NGAY
Băng keo giấy y tế 3M Micropore 1533-1

Băng keo giấy y tế 3M Micropore 1533-1

Băng keo giấy y tế 2.5cm (màu da) (Cần đặt hàng trước)

240,000 đ
MUA NGAY
Băng cá nhân y tế 3M 626-100V

Băng cá nhân y tế 3M 626-100V

Băng cá nhân vải độ dính cao (Cần đặt hàng trước)

50,000 đ
MUA NGAY
Băng thun y tế QM

Băng thun y tế QM

Băng thun y tế 1 móc, 2 móc, 3 móc, 4 móc (Cần đặt hàng trước)

8,000 đ
MUA NGAY
Gạc tẩm cồn Alcohol Swab 4 cm x 4 cm Call

Gạc tẩm cồn Alcohol Swab 4 cm x 4 cm

Gạc tẩm cồn 4 cm x 4 cm (Cần đặt hàng trước)

Call 0854 987 654
Gạc tẩm cồn Alcohol Swab 3 cm x 3 cm Call

Gạc tẩm cồn Alcohol Swab 3 cm x 3 cm

Gạc tẩm cồn 3 cm x 3 cm (Cần đặt hàng trước)

Call 0854 987 654
Băng phim trong có gạc vô trùng 3M Tegaderm + Pad 3590 Call

Băng phim trong có gạc vô trùng 3M Tegaderm + Pad 3590

Băng phim trong có gạc vô trùng 9cm x 20cm (Cần đặt hàng trước)

Call 0854 987 654
Băng phim trong có gạc vô trùng 3M Tegaderm + Pad 3582 Call

Băng phim trong có gạc vô trùng 3M Tegaderm + Pad 3582

Băng phim trong có gạc vô trùng 5cm x 7cm (Cần đặt hàng trước)

Call 0854 987 654
Gạc y tế tiệt trùng Bảo Thạch

Gạc y tế tiệt trùng Bảo Thạch

Gạc y tế tiệt trùng (Cần đặt hàng trước)

8,000 đ
MUA NGAY
Gạc y tế Bảo Thạch

Gạc y tế Bảo Thạch

Gạc sạch, chưa tiệt trùng (Cần đặt hàng trước)

75,000 đ
MUA NGAY
Băng thun y tế Bảo Thạch

Băng thun y tế Bảo Thạch

Băng thun y tế 1 móc, 2 móc, 3 móc (Cần đặt hàng trước)

70,000 đ
MUA NGAY
Bông y tế Bảo Thạch 25 gr, 50 gr, 100 gr

Bông y tế Bảo Thạch 25 gr, 50 gr, 100 gr

Bông y tế (hút nước) 25 gr, 50 gr, 100 gr (Cần đặt hàng trước)

8,000 đ
MUA NGAY
Bông y tế Bảo Thạch 1 kg hoặc 0.5 kg

Bông y tế Bảo Thạch 1 kg hoặc 0.5 kg

Bông y tế (hút nước, không hút nước) 1 kg hoặc 0.5 kg (Cần đặt hàng trước)

170,000 đ
MUA NGAY
Gạc chứa bạc làm sạch, giúp chống lại nhiễm khuẩn cục bộ UrgoClean Ag

Gạc chứa bạc làm sạch, giúp chống lại nhiễm khuẩn cục bộ UrgoClean Ag

Gạc chứa bạc làm sạch, giúp chống lại nhiễm khuẩn cục bộ (10 cm x 10 cm, 15 cm x 20 cm) (Cần đặt hàng trước)

1,660,000 đ
MUA NGAY
Gạc thấm hút và loại bỏ mảnh hoại tử Urgoclean

Gạc thấm hút và loại bỏ mảnh hoại tử Urgoclean

Gạc thấm hút và loại bỏ mảnh hoại tử (10 cm x 10 cm, 15 cm x 20 cm) (Cần đặt hàng trước)

950,000 đ
MUA NGAY
Băng Alginate Calcium Hydrocolloid thấm hút cao Urgosorb 10 cm x 10 cm

Băng Alginate Calcium Hydrocolloid thấm hút cao Urgosorb 10 cm x 10 cm

Băng Alginate Calcium Hydrocolloid thấm hút cao (Cần đặt hàng trước)

790,000 đ
MUA NGAY
Băng hydrocolloid vô trùng Algoplaque 10 cm x 10 cm

Băng hydrocolloid vô trùng Algoplaque 10 cm x 10 cm

Băng hydrocolloid vô trùng (Cần đặt hàng trước)

750,000 đ
MUA NGAY
Gạc lưới Lipido-colloid tiếp xúc với lớp tẩm muối bạc Urgotul Ag/Silver

Gạc lưới Lipido-colloid tiếp xúc với lớp tẩm muối bạc Urgotul Ag/Silver

Gạc lưới Lipido-colloid tiếp xúc với lớp tẩm muối bạc (5 cm x 5 cm, 10 cm x 12 cm, 15 cm x 20 cm) (Cần đặt hàng trước)

1,015,000 đ
MUA NGAY
Gạc lưới Lipido-colloid tẩm Sulphadiazine Urgotul SSD

Gạc lưới Lipido-colloid tẩm Sulphadiazine Urgotul SSD

Gạc lưới Lipido-colloid tẩm Sulphadiazine (10 cm x 12 cm, 15 cm x 20 cm) (Cần đặt hàng trước)

595,000 đ
MUA NGAY
Gạc lưới Lipido-colloid Urgotul

Gạc lưới Lipido-colloid Urgotul

Gạc lưới Lipido-colloid linh hoạt (5 cm x 5 cm, 10 cm x 10 cm, 15 cm x 20 cm) (Cần đặt hàng trước)

215,000 đ
MUA NGAY
Băng cá nhân trong suốt Urgo Transparent

Băng cá nhân trong suốt Urgo Transparent

Băng cá nhân trong suốt (Cần đặt hàng trước)

68,000 đ
MUA NGAY
Băng cá nhân Urgo Durable

Băng cá nhân Urgo Durable

Băng cá nhân vải độ dính cao (Cần đặt hàng trước)

68,000 đ
MUA NGAY
Băng vô trùng trong suốt, không thấm nước Optiskin Film

Băng vô trùng trong suốt, không thấm nước Optiskin Film

Băng vô trùng trong suốt, không thấm nước (53mm x 80mm, 73mm x 80mm, 120mm x 90mm) (Cần đặt hàng trước)

310,000 đ
MUA NGAY
Băng có gạc vô trùng, không thấm nước Optiskin

Băng có gạc vô trùng, không thấm nước Optiskin

Băng có gạc vô trùng, không thấm nước (53mm x 80mm, 100mm x 70mm, 100mm x 90mm, 150mm x 90mm, 200mm x 90mm, 250mm x 90mm) (Cần đặt hàng trước)

350,000 đ
MUA NGAY
Băng keo có gạc vô trùng Urgosterile

Băng keo có gạc vô trùng Urgosterile

Băng keo có gạc vô trùng (53mm x 70mm, 100mm x 70mm, 100mm x 90mm, 150mm x 90mm, 200mm x 90mm, 250mm x 90mm, 300mm x 90mm) (Cần đặt hàng trước)

210,000 đ
MUA NGAY
Băng thun Urgoband

Băng thun Urgoband

Băng thun co giãn không keo (7.5cm x 4.5m, 10cm x 4.5m, 15cm x 4.5m) (Cần đặt hàng trước)

23,000 đ
MUA NGAY
Băng bột bó xương Eko gips

Băng bột bó xương Eko gips

Băng bột bó xương khô nhanh (7.5cm x 2.7m, 10cm x 2.7m, 15cm x 2.7m, 20cm x 2.7m) (Cần đặt hàng trước)

25,000 đ
MUA NGAY
Băng thun có keo Urgo Crepe

Băng thun có keo Urgo Crepe

Băng thun có keo (6cm x 4.5m, 8cm x 4.5m, 10cm x 4.5m) (Cần đặt hàng trước)

105,000 đ
MUA NGAY
Băng keo cuộn co giãn Urgoderm

Băng keo cuộn co giãn Urgoderm

Băng keo cuộn co giãn (10cm x 2.5m, 10cm x 10m) (Cần đặt hàng trước)

225,000 đ
MUA NGAY
Băng keo cuộn dùng cho da nhạy cảm Urgopore

Băng keo cuộn dùng cho da nhạy cảm Urgopore

Băng keo cuộn dùng cho da nhạy cảm (1.25cm x 5m, 2.5cm x 5m) (Cần đặt hàng trước)

14,000 đ
MUA NGAY
Băng keo lụa có độ dính cao Urgosyval

Băng keo lụa có độ dính cao Urgosyval

Băng keo lụa (1.25cm x 5m, 2.5cm x 5m, 5cm x 5m) (Cần đặt hàng trước)

18,000 đ
MUA NGAY
Băng gạc sinh học làm lành vết thương Askina Calgitrol Ag

Băng gạc sinh học làm lành vết thương Askina Calgitrol Ag

Băng gạc sinh học làm lành vết thương 10 x 10 cm (Cần đặt hàng trước)

1,600,000 đ
MUA NGAY
Băng hút dịch vết thương Askina Foam

Băng hút dịch vết thương Askina Foam

Băng hút dịch cao dạng Foam 10 x 10 cm, 20 x 20 cm (Cần đặt hàng trước)

750,000 đ
MUA NGAY
Băng gạc sinh học Hydrogel, chống loét Askina Transorbent

Băng gạc sinh học Hydrogel, chống loét Askina Transorbent

Băng gạc sinh học Hydrogel, chống loét 10 x 10 cm, 15 x 15 cm (Cần đặt hàng trước)

490,000 đ
MUA NGAY
Băng keo lụa y tế 3M Durapore 1538-0/1538-1

Băng keo lụa y tế 3M Durapore 1538-0/1538-1

Băng keo lụa y tế (Cần đặt hàng trước)

380,000 đ
MUA NGAY
Băng vải mềm dạng cuộn 3M Soft Cloth Tape On Liner 2764, 2766

Băng vải mềm dạng cuộn 3M Soft Cloth Tape On Liner 2764, 2766

Băng vải mềm dạng cuộn (Cần đặt hàng trước)

205,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

NGỌC TƯỜNG LAM

NGỌC TƯỜNG LAM - 0854 987 654

Tư vấn sản phẩm

Tư vấn sản phẩm - 0854 987 654

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 8
  • Hôm nay 99
  • Hôm qua 189
  • Trong tuần 288
  • Trong tháng 11,145
  • Tổng cộng 76,062

Top

   (0)